סודות המכרזים

לנו ניסיון עשיר וייחודי בתחום של ניהול מכרזים עבור גופים שונים במטרה להשיג את התוצאות הטובות ביותר במחירים הנמוכים ביותר.
כמו כן, לצוות המקצועי של החברה יכולת מוכחת להכין מענה למכרזים, עבור חברות , ארגונים, עסקים ולהגביר באופן מובהק את סיכויי הזכייה בפרויקט בארץ ובחו"ל.

הנ"ל במגוון רחב של סוגי מכרזים, ארגונים ושיטת רכש, בארץ ובחו"ל.

צרו אתנו קשר

מענה למכרזים

צרו אתנו קשר

מכרזים דינמיים / מכרזים מקוונים:
RFP, RFI, SOW, RSL

צרו אתנו קשר

שיטות רכש מתקדמות:
PPP, BOT, PFI, BOO

צרו אתנו קשר

ניהול מכרזים

צרו אתנו קשר

צרו אתנו קשר