תזרים המזומנים ככלי בידי ה -

CFO

תזרים המזומנים בחברות עסקיות ובגופים מתוקצבים הינו אחד הכלים
המסייעים בידי מנהלים לקבל החלטות נכונות ומאוזנות לאורך זמן.

לכלי אמיתי ומדויק של תזרים מזומנים חשיבות קריטית בקבלת החלטות
מושכלות לניהול הארגון והחברה. הסתמכות על תזרים מזומנים שנבנה על
מערכת לא עדכנית / מדויקת עלולה לפגוע ברווחיות הכלכלית, ואף להוביל
לפשיטת רגל.
מאידך שימוש בכלי תזרימי מתוחכם המאפשר ניהול תזרימי נכון יכול להביא
לרווחה משמעותית, הגדלת רווחים, קבלת החלטות וניהול סיכונים מאוזן
שמאפשרת תכנון וניהול איכותי לכל מערכת קטנה, כגדולה, פרטיות וציבוריות.

כלי יעיל של תזרים המזומנים המשתלב באופן מלא במערכת התקציב של משרדי
שלה וחברות מייצר מכפיל כוח למנהלי הכספים. כוח זה הינו בר-הפיכה למכפיל
כוח בתכנון, בתקצוב ובניהול כלל המערכת ומאפשר הגברת השליטה על מנגנוני
רכש ובקרה.

וכאן נכנסת לתמונה

M-Faculty

לנו יכולות וניסיון עשיר בהקמת מערכות ניהול תקציבי, החל מהגדרת התורה, תהליכי
ניהול תקציב, כלים לבניית וניהול תקציב, כלי ניהול מגוונים כולל הערכות מצב דינמיות
וכן כלי ניהול ומערכות פיננסיות שונות המתחברות לפעילות הליבה של כל ארגון,
חברה או עסק.

אנחנו פיתחנו כלי תזרימי על בסיס היכולת והניסיון העשיר של הצוות הניהולי
מהמעלה הראשונה. הכלי התזרימי של חברת אם-פקולטי בע"מ ייחודי ביכולות
הניתוח של פעילות החברה ויכולות עיבוד סטטיסטי מתקדמים המספקים
ניבוי תזרים מזומנים ברמת מהימנות גבוהה ביותר.

צרו אתנו קשר