Page is loading, just a sec...

שכר ופנסיה

אם-פקולטי ישראל - חטיבת השכר, עוסקת במספר תחומי פעילות:

התמחות רבת שנים בנושאי כוח אדם, שכר, פנסיה ויחסי עבודה - לארגונים, חברות, משרדי ממשלה, ועדי עובדים ועוד.

צרו אתנו קשר

ניסיון רב שנים בקביעת מדיניות שכר אחידה או דיפרנציאלית, עיצוב מבנים ארגוניים הנתמכים במדיניות שכר מתאימה, ניסיון רב בגיבוש הסכמים קיבוציים וחוזים אישיים.

צרו אתנו קשר

בניית מודלים של השקעת כספי הפנסיה במכשירים פיננסיים שונים להעלאת הצבירה לעובדים והורדת הנטל מהמעסיקים. ניהול משא ומתן עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות להשגת תנאים מרביים לעובדים ולמעסיקים.

צרו אתנו קשר

ניתוח הסכמי שכר ומערכות תגמולים ורווחה קיימים, למול התשלומים בפועל ובחינת התאמתם לפונקציונליות הארגונית.

צרו אתנו קשר

בנייה ועדכון מערכות ושיטות שכר, כולל בדיקה ואישור דו"חות שכר על ידי המערכת הקיימת.

צרו אתנו קשר

ביצוע מחקרים, ראיונות וסקרים מפורטים עם עובדים ומנהלים.

צרו אתנו קשר

צרו אתנו קשר